top of page

HISTORY

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

To LTCS αποτελεί  τη μεταβατική προσαρμογή της Clinic Calypso Αλεξάνδρου  Ντίνα, στις σύγχρονες επιδημιολογικές, επιστημονικές και ανθρωπιστικές εξελίξεις, αναφορικά με το γήρας και την ανημποριά των χρονίων νοσημάτων, ακολουθώντας το σύγχρονο μεταρρυθμιστικό Εθνικό πνεύμα της ολιστικής κοινοτικής αντίληψης.

2004 ...

1960-1964

1964-2004

2004-...

Clinic Calypso

ClinicCalypso

BoutiqueGeriatricClinic

of

LTCS

Η ClinicCalypso Αλεξάνδρου Ντίνα, όπως μετονομάστηκε στην πορεία των ετών, ιδρύθηκε ως ειδική Νευρολογική Κλινική το 1961 από τον Νευρολόγο Ψυχίατρο Αλέξανδρο Ντίνα, δυνάμει της Υπ’Αριθμ.Πρωτ:2442/10/10/1961 απόφασης του Υγειονομικού Κέντρου της Νομαρχίας Λάρισας.

Για 60 συναπτά έτη παρέχει αδιάλειπτα νοσοκομειακές υπηρεσίες νευρολογίας, ενισχύοντας τη λειτουργία της με τμήματα άλλοτε άλλων ειδικοτήτων, συναφών με τα νοσήματα τα οποία εγείρουν  το ενδιαφέρον κάθε φορά της εποχής. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες,  επεδίωξε την ανανέωση και διαμόρφωση μιας σύγχρονης θεραπευτικής ταυτότητας διαμορφούμενης στη βάση των Εθνικών και διεθνών δημογραφικών, επιδημιολογικών και επιστημονικών εξελίξεων:

Εστιάζοντας ειδικά στην άνοια (με συχνότερη μορφή τη νόσο Alzheimer, σε ποσοστό 60%-70%) η οποία:

 • αποτελεί την κύρια αιτία ανικανότητας και εξάρτησης στους ηλικιωμένους ανθρώπους,

 • εξελίσσεται βραδέως αποδομώντας σταδιακά το νοητικό και βιολογικό τους δυναμικό, 

 • επιδρά συστημικά στο οικογενειακό αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον των πασχόντων

 • οδηγεί μετά από μία πορεία 6-8 ετών στο θάνατο

 

κΠαρατηρώντας και μελετώντας 

 

 1. Την επιδημιολογία και τον συνεχώς αυξανόμενο επιπολασμό της
 2. Την επίδραση της στους Οικονομικούς Δείκτες
 3. ​Το γεγονός ότι αποτελεί μία σημαντική προτεραιότητα της παγκόσμιας πολιτικής υγείας, η οποία επιβάλλει τη διαμόρφωση Ειδικών Εθνικών Σχεδίων Δράσης, όπως προσφάτως και στη χώρα μας.

 4. Τις υφιστάμενες ελλείψεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας όπως εντοπίστηκαν από την Ομάδα Εργασίας Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια που συστάθηκε με απόφαση, και καταγράφηκαν στις σελίδες 24-25 του Σχεδίου https://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/ethnika-sxedia-drashs/95-ethnika-sxedia-drashs

 5. Την απουσία εξειδικευμένων δομών στο Ιδιωτικό Υποσύστημα της Υγείας για τους πάσχοντες από Άνοια και την ασυμβατότητα των υφιστάμενων με τη συννοσηρότητα και τις κοινωνικές και κοινοτικές αρχές του σύγχρονου βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου.
 6. Τη συννοσηρότητα των ανοϊκών συνδρόμων

‘η κλινική ήδη από 20ετίας έθεσε, ως θεμελιώδη  στόχο της την εξειδικευμένη   και ολοκληρωμένη ενασχόληση της με τις μείζονες γνωσιακές διαταραχές τα ανοϊκά σύνδρομα, τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, την ευρύτερη συννοσηρότητα τους και τα σύνθετα γηριατρικά σύνδρομα που οργανώνονται, ιδιαίτερα στα τελικά τους στάδια’

Η δευτεροβάθμια αυτή δομή υγείας, στοχεύει ευρύτερα να αποτελέσει τον πυρήνα γύρω από τον οποίο, θα αναπτυχθούν υπηρεσίες ολιστικής κοινοτικής φροντίδας, διαμορφώνοντας έτσι, στη βάση των διεθνών προτύπων ένα Σύστημα Μακροχρόνιας Φροντίδας.

η κλινική επιθυμεί να μετασχηματιστεί σε ένα Σύστημα Μακροχρόνιας Φροντίδας το οποίο θα υποστηρίζει αυτούς που την χρειάζονται προκειμένου να ευημερήσουν.

Επιχειρεί ως εκ τούτου μεθοδικά, με προσωποκεντρική και ολιστική αντίληψη να διαφοροποιήσει και να αναπτύξει υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας για τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες της τρίτης και τέταρτης ηλικίας, διαχωρίζοντας

 1. την μακροχρόνια φροντίδα η οποία στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας ζωής και στην προστασία της “μέγιστης” δυνατής κανονικότητας,

   • υποστηρίζοντας πρωτίστως την αυτόνομη διαβίωση

   • προτείνοντας την υποβοηθούμενη διαβίωση (assisted living) με υπηρεσίες ειδικής στεγαστικής φροντίδας όταν και αν η παραμονή στο σπίτι δεν είναι εφικτή

   • προστατεύοντας τη ελευθερία των επιλογών και απομακρύνοντας  με κάθε τρόπο την απειλή του ιδρυματισμού και της ψυχοκοινωνικής αποδόμησης.

 1. από τη μακροχρόνια περίθαλψη η οποία οφείλει

   • να είναι φιλική και εξειδικευμένη

   • να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα οξέα και απειλητικά πολλές φορές συμβάματα, ικανοποιώντας από την άλλη και τις ανάγκες ιατροκεντρικής παρατεταμένης νοσηλείας όταν αυτή καθίσταται αναγκαία ιδιαίτερα στα τελικά στάδια των NCDs

Την τελευταία εικοσαετία με ισχυρή στοχοπροσήλωση, σύμφωνα πάντοτε με τον μακροχρόνιο σχεδιασμό της, ακολουθώντας το βηματισμό του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Νομοθετικού Πλαισίου η κλινική έχει κάνει και η ίδια αρκετά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή

‘Εν κατακλείδι με την εξειδίκευση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της, η κλινική όπως ήδη αναφέρθηκε, επιδιώκει να διαμορφώσει μία ιδιαίτερη “εμπορική” ταυτότητα (branding), σχετιζόμενη με τον γηράσκοντα πληθυσμό και ταυτιζόμενη με τη σύγχρονη διεθνή προσπάθεια για υγιή και ενεργό γήρανση’

 

 1. Πορεία και Εξέλιξη :

 

Η διαμόρφωση μίας δευτεροβάθμιας δομής υγείας η οποία απευθύνεται ειδικά στο γηράσκοντα πληθυσμό και την άνοια, αναπτύσσοντας μαζί με τα κύρια νευρολογικά τμήματα και τμήματα παθολογικής υποστήριξης, αποτέλεσε μέσα την απλότητα του ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα.

Η επιθυμία για δευτερογενή ανάπτυξη μη ιατρικών υπηρεσιών κοινοτικής φροντίδας έκανε την προσπάθεια ακόμη πιο απαιτητική.

Η αιτία ήταν η πρωτοπορία του εγχειρήματος σε ένα εδραιωμένο καθεστώς ιδρυματικής αντίληψης το οποίο εκείνη ακριβώς τη στιγμή μεταρρυθμιζόταν υιοθετώντας τη σύγχρονη κοινοτική προοπτική.

Γίνεται αντιληπτό ότι εδώ και πολλά χρόνια συντελείται μία προσπάθεια για μετάβαση από την ασυλικό αδιαφοροποίητο ψυχιατρικό μοντέλο, το οποίο ήταν ο κανόνας για τους πάσχοντες από άνοια, σε ένα σύγχρονο κοινοτικό μοντέλο ολιστικής ιατρικής και ανθρωπιστικής φροντίδας.

Το μοντέλο αυτό κερδίζει διεθνώς όλο και περισσότερο έδαφος ως η ιδανικότερη λύση για την αντιμετώπιση της λειτουργικής απομείωσης που συνήθως εγκαθίσταται στους γηράσκοντες εξαιτίας της έκτπωσης του βιολογικού ή/και νοητικού τους δυναμικού.

Η μετάβαση αυτή έως σήμερα όπως έχει ήδη αναφερθεί δεν ήταν μία απλή και αυθόρμητη διαδικασία. 

Απαίτησε μία μακρά πορεία προσαρμογής, προσκρούοντας στη συνήθη πολυδύναμη “φυσική” αντίσταση την οποία αντιμετωπίζει κάθε καινοτόμο καθεστώς που έρχεται να αντικαταστήσει ένα άλλο εδραιωμένο.

 

Ειδικά όσον αφορά στην κλινική μας, πολλές φορές χρειάστηκε να διαχειριστεί καταστάσεις μακράς και σοβαρής ενίοτε απορρύθμισης.

Άλλοτε συμβεβλημένοι ασφαλιστικοί φορείς επανατοποθετήθηκαν περί της ορθότητας συγκεκριμένων όρων υπογεγραμμένων συμβάσεων, άλλοτε παραβλέφθηκαν τελείως οι όροι αυτοί, ενώ δεν αδειοδοτήθηκε τελικά η ίδρυση δομής ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ειδικής για πάσχοντες από νόσο Alzheimer παρότι ικανοποιούσε κάθε όρο νομιμότητας κ.λ.π.

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες,

ακολουθώντας τη διεθνώς καταγραφόμενη μεταβολή του δημογραφικού προτύπου

με την αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού,

επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στην νευροψυχιατρική παράμετρο των γηριατρικών συνδρόμων

και ιδιαίτερα της άνοιας και των μείζονων νευρογνωσιακών διαταραχών. 

 

Στην προσέγγιση της αυτή υιοθέτησε γενικότερα, το πνεύμα του σύγχρονου βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου

και τη προσωποκεντρική προσέγγιση των αναγκών του συγκεκριμένου πληθυσμού. 

Σήμερα μέσω της μακράς και στοχευμένης της ενασχόλησης,

έχει εξοικειωθεί γενικότερα με τις ανάγκες του πληθυσμού της τρίτης και τέταρτης ηλικίας

ενώ έχει ανατροφοδοτηθεί σημαντικά από την εμπειρία της

στην οργάνωση και παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας. 

μπ.jpg

1947

Αποφοίτηση από Α΄ Γενικό Γυμνάσιο Λάρισας

 

1955

Αποφοίτηση από Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

1955-1957 

Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική του Μονάχου.

Εσωτερικός Βοηθός.

 

1957-1958

Ψυχιατρικό Τμήμα Πανεπιστημιακής κλινικής του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης. 

Εσωτερικός Βοηθός.

1958-1960:

Saint Joseph Hospital Τορόντο Καναδά. 

Ολοκλήρωση της ειδικότητας της Νευρολογίας και της Ψυχιατρικής.

1960

Ψυχιατρικό Τμήμα 404 ΓΝΣ.

Στρατεύσιμος Ιατρός

1961-2011

Ίδρυση & Διεύθυνση της ClinicCalypso.

θεμελίωση του Συστήματος Μακροχρόνιας Φροντιδας.

Ιδρυτής 

Αλέξανδρος Ντίνας 

Νευρολόγος- Ψυχίατρος

bottom of page