top of page
 • Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle
 • Google+ - Grey Circle

Υγιεινή Διαβίωση & Ευεξία

Εισαγωγικά
YEIA Nutrition& Physical Activity
YEIA Nutrition & Physical Activity
YEIA Nutrition & Physical Act
YEIA Nutrition & Physical Act
YEIA Nutrition & Physical Act
YEIA Nutrition & Physical Act
YEIA Nutrition & Physical Act
YEIA Nutrition & Physical Act
YEIA Nutrition & Physical Act
YEIA Nutrition & Physical Act
YEIA Nutrition & Physical Act

Τελευταία καθώς διευρύνεται παγκόσμια η ανατροπή του δημογραφικού προτύπου με τη συνεχώς αυξανόμενη αναλογία του γηράσκοντος πληθυσμού, όλο και περισσότερο απασχολεί τη διεθνή κοινότητα η υγιής και ενεργός γήρανση. Είναι γενικά μεγάλο το ενδιαφέρον στο να καταστεί το συγκεκριμένο τμήμα του πληθυσμού,

 • φυσικά και κοινωνικά ενεργό

 • δημιουργικό

 • να εμπεδώσει και να αναπτύξει νέους ρόλους που ευνοούνται από την ωριμότητα, τη γνώση, τη σοφία και να μεταφέρει τελικά την εμπειρία στις νεότερες γενεές

 • να διασφαλίσει τα θεμελιώδη του δικαιώματα, της ασφάλειας, της αυτονομίας, της ισότιμης διαχείρισης και των ευκαιριών, της ελευθερίας των επιλογών, της κοινωνικής συμμετοχής, της συντήρησης και ενίσχυσης των κοινωνικών δικτύων και δεξιοτήτων, της εκπαίδευσης κ.λ.π.

 • να διαχειριστεί και να αντισταθμίσει τις απώλειες

 • να μπορεί να επιτύχει αυτό που θεωρεί σημαντικό

 • να συνεισφέρει κοινωνικά 

Ο τελικός στόχος είναι η λειτουργική κοινωνική ενσωμάτωση του πληθυσμού αυτού επ᾽ωφελεία τόσο του ιδίου όσο και του συνόλου

Γενικά
Σχετικοί ορισμοί & αναφορές του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας 
 • Υγιή γήρανση ο WHO στην World report on ageing and health (WHO:2015): ορίζει τη διαδικασία της διατήρησης και ενίσχυσης της λειτουργικής ικανότητας κάνοντας έτσι δυνατή την ευημερία των ηλικιωμένων ανθρώπων

 • Ενεργό γήρανση ο WHO στην (Active Ageing A Policy Framework) ορίζει τη διαδικασία βελτιστοποίησης των ευκαιριών που σχετίζονται με την υγεία, την κοινωνική συμμετοχή και την ασφάλεια των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους.

 • Ευεξία είναι ένας γενικός όρος που αφορά στο σύνολο των συστατικών της ανθρώπινης ζωής συμπεριλαμβανομένων των βιοψυχοκοινωνικών παραμέτρων που συνθέτουν αυτό που ορίζεται ως "καλή ζωή".

 • Ευημερία θεωρείται η ευρύτερη έννοια που περιλαμβάνει τομείς όπως η ευτυχία, την ικανοποίηση και την εκπλήρωση.

 • Το προσδόκιμο υγιούς ζωής χρησιμοποιείται ως συνώνυμο του «προσδόκιμου ζωής χωρίς αναπηρία". Ενώ το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση, παραμένει ένας σημαντικός δείκτης της γήρανσης του πληθυσμού, το       προσδόκιμο υγιούς ζωής, το πόσο καιρό αναμένεται δηλαδή να ζήσουν οι άνθρωποι χωρίς αναπηρία, είναι ένας σημαντικός δείκτης για αυτό καθ´αυτόν τον γηράσκοντα πληθυσμό.

 • Ανθεκτικότητα. Αρχικά αναφέρθηκε ως εγγενές ψυχογενές γνώρισμα του ατόμου, ενώ πρόσφατα απέκτησε πιο ευρεία ερμηνεία αναφερόμενη ως «μια δυναμική διαδικασία θετικής προσαρμογής στις αντιξοότητες»[6]. Η διαδικασία ενεργοποιείται από δύο εσωτερικά γνωρίσματα, τη «σκληρότητα» και την «ισχυρή αυτο-αποτελεσματικότητα», καθώς και εξωτερικούς παράγοντες, όπως η κοινωνική στήριξη, που ευνοεί ή όχι τη διαχείριση» [7]. Η ικανότητα προσαρμογής είναι ένα κρίσιμο ιδιοσυστασιακό χαρακτηριστικό των ηλικιωμένων που επιτρέπει διαφοροποιήσεις μεταξύ των ατόμων οι οποίο μπορεί να βρίσκονται σε παρόμοιο επίπεδο αλλά να έχουν κάποια άλλα διαφορετικά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι η ανθεκτικότητα δεν είναι στατική, αλλά μεταβάλλεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου, αποτελώντας  ένα δυνητικό στόχο της πολιτικής της δημόσιας υγείας [8].

Ορισμοί Ανακοινώσεις

Ευγήρανση

Ευγήρανση (EvAgeing): είναι ο κατοχυρωμένος όρος που εισαγάγει το LTCS  για να περιγράψει και να αναφερθεί στην υγιή και ενεργό γήρανση (Healthy And Active Ageing) και την επιδιωκόμενη τελικά ευημερία (Welfare). 

Οργάνωση Δρατηριοτήτων Υγιεινής Διαβίωσης & Ευεξίας του  LTCS

Η γήρανση είναι ένα στάδιο με ελαστικά και συνεχώς αυξανόμενα όρια στην εξέλιξη της ζωής. 

Η δυναμική αυτή των ορίων τροφοδοτεί και αποτυπώνει την ανταπόδωση της επιστημονικής εξέλιξης στη μακροβιότητα του είδους.

Είναι αυτονόητη η σημασία του ώστε να εκλαμβάνεται απλά ως το διάστημα αναμονής του θανάτου.

Είναι αντιθέτως αρκετά σημαντικό να αποσυνδεθεί το διάστημα αυτό από τον θάνατο δεδομένου του, ότι ούτε η νιότη εγγυάται το αγαθό της ζωής αλλά ούτε η έναρξη και εξέλιξη της γήρανσης ταυτίζεται με την έλευση του θανάτου.

Οργάνωση Υγιεινής Διαβίωσης & Ευεξίας LTCS
Πλαίσιο Ευγήρανσης
LTCS

Ο τομέας υγιεινής διαβίωσης και ευεξίας του LTCS,   

 • Ασχολείται κυρίως με το ενδογενές δυναμικό, τις επιλογές και τις συνήθειες ζωής (life style), επιδιώκοντας την ενίσχυση της ανθεκτικότητας.

 • Εστιάζει στη συντηρητική, ορθή και επιμελή διαχείριση χρονίων, συνοσηρών πολλές φορές καταστάσεων, επιβραδύνοντας ή και εξαλείφοντας ακόμη, την εμφάνιση ή εξέλιξη  πιθανών αναμενόμενων επιπλοκών, βελτιώνοντας στο μέγιστο δυνατό τους προγνωστικούς δείκτες.

 • Επικεντρώνεται παράλληλα στην κοινωνική διάσταση της ζωής, υποστηρίζοντας την οικογενειακή και γενικότερα την κοινωνική ενεργότητα και συμμετοχή, τη συντήρηση και ενίσχυση της κοινωνικής δικτύωσης.

 • Υποστηρίζει επίσης τις δευτερογενείς ανάγκες για εκπαίδευση, ψυχαγωγία, παραγωγικότητα και δημιουργικότητα, για συνεχόμενη εξέλιξη και ανάπτυξη και γενικά για θετική επένδυση του σταδίου αυτού της ζωής, με ασφάλεια, αξίες, ενδιαφέροντα, πληρότητα και ικανοποίηση.

 • Τελικός στόχος είναι η μέγιστη δυνατή ψυχοσωματική ισορροπία, ευεξία (WellBeing), ως σημαντικότατο εφόδιο θετικού μετασχηματισμού του σταδίου αυτού της ζωής. 

Ανάδραση: Ο όρος-ιδιότητα των συστημάτων, χρησιμοποιείται στο κείμενο περισσότερο εξ'αιτίας του θετικών του συνειρμών, μετά και την ευρεία του χρήση στη θεραπευτική (π.χ. biofeedback), θέλοντας να περιγράψει τη βιολογική, ψυχολογική και κοινωνική θετική ανατροφοδότηση, 

Ανάδραση
Βιοανάδραση
Διατροφή & Φυσική Δραστηριότητα

Oι δύο αυτοί αυτοί παράγοντες, έχουν το προνόμιο της αμφησήμαντης επίδρασης, είτε ευεργετικής είτε καταστροφικής, ανάλογα με τις συνήθειες που υιοθετεί ο κάθε άνθρωπος στην πορεία της ζωής του.

 

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μία επιστημονική τάση, με σοβαρές ερευνητικές προσπάθειες και πλείστες όσες δημοσιεύσεις που συνδέουν θετικά, ειδικά τη διατροφή και τη φυσική δραστηριότητα με τη διαδικασία της ευγήρανσης και γενικότερα με τη μακροζωία, προτείνοντας πιθανούς μοριακούς, κυτταρικούς, συναπτικούς, νευροενδοκρινολογικούς, μεταβολικούς κ.α. μηχανισμούς. 

Θεωρείται τόσο ισχυρή η σχἐση τους με την εμφάνιση και εξέλιξη χρονίων μη μεταδοτικών νοσημάτων και γενικότερα με την υγεία των πληθυσμών των μεγαλύτερων ηλικιών, ώστε ο WHO να τους απομονώσει και να επονήσει την «Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health” (WHO:  MAY 2004 WHA57.17) εκδίδοντας στη συνέχεια κατευθυντήριες οδηγίες, στοχεύοντας στην αξιοποίηση τους ως  παράγοντες θωράκισης της υγείας, αποδυναμώνοντας παράλληλα τη δυνητικότητα τους ως παράγοντες υψηλού κινδύνου.

Read More
Βιολογική - Διατροφή & Φυσική Δραστηριόητα

Το LTCS μέσω του προγράμματος YEIA επιδιώκει την ευρεία ενασχόληση με τη διαιτολογία και τη διατροφή, 

 • σε επίπεδο πρωτοβάθμιας συμβουλευτικής κλινικής διατροφολογίας, 

 • σε επίπεδο επιλογής και προετοιμασίας φαγητού 

 • τροφοδοσίας νοσηλευομένων και φιλοξενουμένων του προγράμματος FrailQoL, 

 • διανομής στο σπίτι ανθρώπων με λειτουργικές αδυναμίες (meals on weels*) ,

 • μαγειρέματος στο σπίτι του προγράμματος Qualiving, 

 • λειτουργίας εξειδικευμένων χώρων εστίασης ενδιάμεσων διατροφικών γευμάτων, είτε ενταγμένων στη λειτουργία μονάδων υγείας και μακράς φιλοξενίας είτε εξυπηρετώντας τη λειτουργία χώρων δημιουργικής διημέρευσης και ψυχαγωγίας στην κοινότητα.  

Το LTCS μέσω του προγράμματος YEIA επιδιώκει επίσης την εκπαίδευση, υποκίνηση, καθοδήγηση και οργάνωση της φυσικής δραστηριότητας ακολουθώντας τουλάχιστον τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας για την ηλικία των 65 και άνω, όπως αυτές προσαρμόζονται στη λειτουργικότητα και τη γενική σωματική κατάσταση.  

Το LTCS μέσω του ΥΕΙΑ ασχολείται με εναλλακτικές, σύγχρονες μη ιατρογενείς απαραίτητα θεραπευτικές προσεγγίσεις που φαίνεται να επηρεάζουν θετικά το φυσικό δυναμικό των γηρασκόντων ανθρώπων ( biofeedback κ.α.). 

 • Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle
 • Google+ - Grey Circle
yeia
 • Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle
 • Google+ - Grey Circle

Το LTCS αποβλέπει γενικότερα στο θετικό μετασχηματισμό του σταδίου της γήρανσης, το οποίο συχνά αναλογεί στο 1/3 και ενίοτε στο 1/4 του συνόλου της ζωής, ενάντια στο συνήθη φόβο και την αγωνία.

Μέσω του προγράμματος evageing απευθύνεται στην ψυχοκοινωνική ενίσχυση των γηρασκόντων ανθρώπων, σε ατομικό αλλά κυρίως οργανωμένα σε ομαδικό επίπεδο.

Συστήνοντας γενικές και ειδικές συμβουλευτικές, υποστηρικτικές και θεραπευτικές ομάδες ευγήρανσης επιδιώκει 

 1. να βοηθήσει στην ομαλή προσαρμογή στο περιβάλλον της ωρίμανσης, όπως αυτό διαμορφώνεται από την ευθραυστότητα, τις υπαρξιακές ανησυχίες, τις απώλειες, τον περιορισμό της κοινωνικής ζωής, τη σταδιακή απόσυρση, το φόβο της απομόνωσης και της απαξίωσης. 

 2. να εστιάσει και να αναδείξει τη βαρύτητα του ρόλου του παπού και της γιαγιάς, 

 3. να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει την κοινωνική δικτύωση και τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, σε πνευματικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. 

 4. να εκπαιδεύσει ειδικά στις σύγχρονες τεχνολογίες, που δύναται να επιφορτίσουν τους ηλικιωμένους με δεξιότητες που πραγματικά μπορούν να διευκολύνουν τη ζωή τους, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση τους και να τους κρατήσουν επαγγελματικά ενεργούς.

 5. να αναδείξει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες για δραστηριότητα, δημιουργικότητα, ψυχαγωγία, κ,λ,π..

Γενικά να συμμετέχει στη διαμόρφωση μοντέλων υγιούς και ενεργού γηράνσεως που θα αποτελέσουν πρότυπα για τις νέες γενεές συμπαρασύροντας θετικά συναισθήματα.

Ψυχοκοινωνική
Ανάδραση 
Read More
Ψυχοκοινωνική - Ομάδες Ευγήρανσης
evageinggroups
Τέχνη & Θεραπευτικότητα

Art n' Therapy

 • Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle
 • Google+ - Grey Circle

Το LTCS μέσω του Art n' Therapy επιδιώκει να αξιοποιήσει τη ευεργητική/θεραπευτική επίδραση των τεχνών στην ομάδα του γηράσκοντος πληθυσμού.

Επιδιώκει μέσω της μουσικής κυρίως και των σύγχρονων ψηφιακών τεχνών να παρέμβει στοχευμένα στο παγωμένο αισθητηριακό χωροχρονικό πεδίο ανοϊκών, κατακεκλημένων και υποκινούμενων ασθενών, να εμπλουτίσει με ερεθίσματα τη στατικότητα, να προσδώσει μια ροή στη στερεοτυπία της καθημερινότητας, να μεταφέρει δημιουργική δράση στη ρηχότητα του νοσηλευτικού θαλάμου, να διευρύνει το συναισθηματικό φάσμα, να προκαλέσει συναισθηματική απαντητικότητα, να διεγείρει συνειρμικές αντιδράσεις και γενικότερα να κινητοποιήσει, να χρωματίσει, να δημιουργήσει ενδιαφέρον, να ζωντανέψει.   

Επιδιώκει την ενεργητική συμμετοχή ανθρώπων υψηλότερης λειτουργικής ικανότητας  σε δημιουργικές διαδικασίες, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση του  βιολογικού, ψυχολογικού και συναισθηματικού τους δυναμικού.  

Caregivers 

Workshop

Ψυχοδυναμική Υποστήριξη της κατ΄επινέμεσης ψυχοσωματικής επιβάρυνσης του Περιβάλλοντος και των Φροντιστών, ανθρώπων που υφίστανται τη μακρά αρνητική λειτουργική επίδραση χρονίων μη μεταδοτικών νοσημάτων και ειδικότερα της άνοιας.

Δεν είναι σπάνια η μεγένθυνση της επιβάρυνσης αυτής σε οργανωμένο σύνδρομο εξουθένωσης (burnout syndrome).

Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για συγγενικό πρόσωπο, οικιακό φροντιστή ή επαγγελματία υγείας, η χρονιότητα και οι αυξημένες απαιτήσεις της νόσου επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής και αυξάνουν το συναισθηματικό φορτίο των φροντιστών. Σήμερα, είναι ευρέως αποδεκτό ότι η φροντίδα ενός ασθενή με άνοια συνδέεται με φτωχή ποιότητα ζωής και προβλήματα υγείας των συγγενών, ειδικά όταν η φροντίδα είναι πολύ απαιτητική και μακροχρόνια (Beach et al. 2000).

Η συναισθηματική επιβάρυνση και το συναισθηματικό φορτίο των συγγενών ανοϊκών ασθενών αποτελεί ακόμη ένα τομέα έρευνας και προβληματισμού σε ότι αφορά τη διαχείριση της άνοιας παγκοσμίως (Thomas et al. 2006).

Διαχείριση Συστημικότητας

Χρονίων Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων. 

Υποστήριξη Συγγενικού Περιβάλλοντος & Φροντιστών.

Υποστήριξη Φροντιστών
Caregivers Wrksho
 • Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle
 • Google+ - Grey Circle

Ανθρώπινοι Πόροι Υγιεινής Διαβίωσης & Ευεξίας

του LTCS

Read More
bottom of page