top of page

HEALTHCARE 

close-up%20portrait%20of%20a%20senior%20man%20thinking%20about%20something_edited_edited.j

NonCommunicableDiseases

Portrait of a sad aged woman at home_edited_edited.jpg

CognitiveDisorders/Dementia

Νοσολογία

Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, βασικό κίνδυνο νοσηρότητας, ανικανότητας και θνητότητας αποτελούν τα χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα.

Η γήρανση του πληθυσμού που παρατηρείται στις σύγχρονες κοινωνίες από την άλλη και η μακρά επίδραση των ανωτέρω νοσημάτων, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ατόμων που νοσούν από άνοια, μια από τις σημαντικότερες αιτίες ανικανότητας και εξάρτησης των ηλικιωμένων ανθρώπων παγκοσμίως. Στην πραγματικότητα, η άνοια σήμερα αποτελεί την κύρια αιτία εξάρτησης στους ηλικιωμένους και είναι υπεύθυνη για το 12% ετησίως των ατόμων που ζουν με ανικανότητα οφειλόμενη σε μη μεταδοτική νόσο (1).

Αποτελεί  ένα βαρύ φορτίο, όχι μόνο για το άτομο που νοσεί αλλά και για τους φροντιστές και την οικογένεια. Αποτελεί επίσης ένα φορτίο για τα συστήματα υγείας καθώς τα άτομα με νόσο Alzheimer ή άλλου τύπου άνοιες είναι συχνοί χρήστες των υπηρεσιών μακροχρόνιας νοσηλείας(2). 

HEALTHCARE 

ll_edited.jpg
Boutique Geriatric Clinic
of

LTCS

​Η ClinicCalypso ως δευτεροβάθμια δομή υγείας του LTCS, έχει σχεδιαστεί στοχοθετημένα ως πρωτότυπη ειδική "boutique geriatric clinic" εστιάζοντας στη διαχείριση των εκφυλιστικών προβλημάτων της γήρανσης.

Απευθύνεται με πρωτοβάθμιες (νοσοκομειακές και εξωνοσκομειακές) και δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας του ευρύτερου παθολογικού τομέα (νευρολογίας, εσωτερικής παθολογίας, καρδιολογίας και πνευμονολογίας) στη διαχείριση των βασικών χρονίων μη μεταδοτικών νοσημάτων (NCDs), των προδιαθεσικών, αιτιοπαθεγενετικών ή/και επαγόμενων εξ' αυτών διαταραχών και γενικά των καταστάσεων συννοσηρότητας και των σύνθετων γηριατρικών συνδρόμων.

Εστιάζει ιδιαίτερα στις μείζονες νευρογνωσιακές διαταραχές, τα ανοϊκά σύνδρομα (ANOIA) και τις συναφείς διαταραχές, καλύπτοντας ειδικά, τόσο τους προδιαθεσικούς και αιτιοπαθογενετικούς παράγοντες (νευρολογικούς, παθολογικούς - σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση, αγγειακούς κ.λπ.), όσο και.τις ψυχικές εκδηλώσεις των συνδρόμων

Αποτελεί τον οντογενετικό πυρήνα του LTCS στην ευρύτερη προσπάθεια ολιστικής διαχείρισης της εκφύλισης της γήρανσης η οποία επεκτείνεται πέρα από τη συντήρηση των πρωτογενών βιολογικών παραμέτρων της ζωής και στην ενίσχυση των δευτερογενών παραμέτρων ποιότητα αυτής. 

HEALTHCARE 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

H ClinicCalypso Αλεξάνδρου Ντίνα ως δευτεροβάθμια δομή υγείας του LTCS υποστηρίζει το γηράσκοντα πληθυσμό εστιάζοντας κυρίως στα χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα και ειδικότερα στα τελικά τους στάδια (νευρολογικά, παθολογικά, καρδιολογικά, πνευμονολογικά) γενικότερα στα εκφυλιστικά νοσήματα και τη συνοσηρότητα όπως ακριβώς εμπλέκονται και δυνδέεονται σε σύνθετα γηριατρικά σύνδρομα στην πορεία και εξέλιξη του γήρατος.

CLINIC CALYPSO

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

H ClinicCalypso Αλεξάνδρου Ντίνα ως δευτεροβάθμια δομή υγείας του LTCS υποστηρίζει το γηράσκοντα πληθυσμό εστιάζοντας κυρίως στα χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα και στα τελικά τους στάδια (νευρολογικά, παθολογικά, καρδιολογικά, πνευμονολογικά), καθώς επίσης και στα εκφυλιστικά νοσήματα και τη συνοσηρότητα όπως ακριβώς εμπλέκονται και συνδέονται σε σύνθετα γηριατρικά σύνδρομα στην πορεία και εξέλιξη του γήρατος.

GALLERY

H υποστήριξη της υγείας των ανθρώπων στο στάδιο της γήρανσης, έχει ανάγκη να είναι συνεχής και ειδική, αποσκοπώντας στη διασφάλιση και απελευθέρωση της διαβίωσης και σε καμία προφανώς περίπτωση στον περιορισμό, στον στραγγαλισμό και στην ‘ομηρία” αυτής.

bottom of page